Parafia

Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim.

Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego 1897 roku. Zanim nastąpiło erygowanie parafii, tutejsi mieszkańcy należeli do parafii Wierzbna.

Okres lat 1897-1946 jest bliżej nieznany, ponieważ zaginęła kronika parafialna i trudno uzyskać jakiekolwiek informacje o życiu wspólnoty katolickiej w tym czasie.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni uzgodnić z proboszczem dzień oraz godzinę spisania protokołu.

Przy zgłaszaniu się do protokołu należy mieć przy sobie:
– dowód osobisty,
– metrykę chrztu i bierzmowania (jeżeli były w innej parafii),
– świadectwo ukończenia katechizacji,
– świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich.

Kto nie posiada nauk przedmałżeńskich powinien zgłosić się trzy miesiące przed ślubem, inni półtora miesiąca przed ślubem.

Filmowanie oraz robienie zdjęć podczas ślubu jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu
i otrzymaniu zgody księdza proboszcza.