Strona główna
Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni uzgodnić z proboszczem dzień oraz godzinę spisania protokołu.

Przy zgłaszaniu się do protokołu należy okazać:
– dowody osobiste,
– metryki chrztu i bierzmowania (jeżeli były przyjęte poza naszą parafią),
– świadectwa ukończenia katechizacji,
– świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich,
– zaświadczenia z USC (w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego).

Kto nie posiada nauk przedmałżeńskich, powinien zgłosić się przynajmniej trzy miesiące przed ślubem; pozostałe pary – dwa miesiące przed ślubem.

Filmowanie oraz fotografowanie podczas ślubu jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu zgody księdza proboszcza.