Strona główna

Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE (18 kwietnia 2021)

1. W związku z ograniczeniami epidemicznymi (1 osoba / 20 m²) przypominamy, że

można korzystać z dyspensy
od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej,
modląc się podczas transmisji w mediach

Osoby w stanie łaski uświęcającej
zachęcamy do przyjmowania Komunii duchowej
W kościele może przebywać 21 osób

Prosimy dać pierwszeństwo wiernym związanym z zamówioną intencją mszalną

W przypadku braku miejsc prosimy modlić się NA ZEWNĄTRZ

Nagłośnienie zewnętrzne jest włączone
Komunia św. będzie udzielana także przed bocznym wejściem

W kościele i na zewnątrz należy zachowywać odstępy 1,5 m i zakrywać nos i usta

Nadal prosimy o gorliwą modlitwę o ustanie epidemii

Wszędzie przestrzegajmy zasad sanitarnych

W niedziele jest dodatkowa Msza św. o godz. 15.00 (do czasu obowiązywania zaostrzonych limitów osób w kościołach)

2. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 do Mszy wieczornej
W piątek uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski – nie ma postu

3. Serdecznie dziękujemy Paniom za porządki w kościele, Panom za pomoc przy opale – Ofiarodawcom dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby Parafii oraz przekazane na konto parafialne – Bóg zapłać!

4. Ksiądz Biskup przypomina, że przy rekrutacji do szkoły i przedszkola katolicy powinni złożyć deklarację woli udziału dziecka w zajęciach religii katolickiej – zgodnie z przepisami organizowanie religii nie dokonuje się automatycznie, ale na życzenie rodzica (opiekuna) – prosimy tych rodziców, którzy już zapisali dziecko do szkoły lub przedszkola, ale nie złożyli deklaracji o zajęciach z religii, aby niezwłocznie przekazali do placówki pisemne oświadczenie – troska o udział dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku wychowania katolickiego

5. W Roku św. Józefa nasz Ksiądz Biskup wyznaczył jubileuszowe miejsca łaski – kościoły i kaplice św. Józefa, w których można zyskiwać odpusty cząstkowe za ich nawiedzanie, codziennie do 8 grudnia. W czasie nawiedzenia należy odmówić Modlitwę Pańską Ojcze nasz i zatwierdzoną modlitwę do św. Józefa (np. Litanię). Wśród tych miejsc łaski jest nasz kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca – zachęcamy do przyzywania wstawiennictwa naszego Patrona i zyskiwania odpustów, które można ofiarować za siebie lub zmarłych

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

Życzymy obfitych darów Zmartwychwstałego Pana ! Alleluja !

 

 

* * * * * * *

Z Dekretu Biskupa Świdnickiego
dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny oraz czynności liturgiczno-duszpasterskich
w czasie epidemii koronawirusa

W poczuciu troski i pasterskiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych, w oparciu o obowiązujące zarządzenia, wskazania oraz sugestie władz kościelnych i państwowych, przypominam wiernym i duchownym posługującym w diecezji świdnickiej wskazania oraz zarządzenia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych czynności duszpasterskich.

Dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału we Mszy świętej

Uwzględniając istniejące zagrożenie zdrowia i życia, w oparciu o kanony 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla:

osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, gorączka itp.),
osób, które czują wielką obawę przed zarażaniem,
osób, które ze względu na ograniczenia liczby wiernych w kościołach, znajdują się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej.

Dyspensa obowiązuje do odwołania.

Osoby korzystające z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, kiedy jest mniej uczestników liturgii, z zachowaniem wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcam także, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Środki ochrony osobistej

Maseczek zakrywających nos i usta winni używać:

wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
koncelebransi – podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię.

Dozowniki z płynem dezynfekującym należy ustawić przy drzwiach wejściowych. Przy drzwiach należy umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.

W zakrystii należy zadbać o możliwość obmycia rąk. Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii przy pomocy właściwych środków zapewniających bezpieczeństwo. Mycie rąk obowiązuje wszystkich celebrujących i posługujących.

Udzielanie Komunii Świętej

należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii w takiej formie,
należy zachować przyjętą wcześniej zasadę, że jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętej na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też – jeśli jest tylko jeden szafarz – by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę,
kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą powinien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.

Sakrament pokuty i pojednania:

Należy przestrzegać należytego zabezpieczenia konfesjonałów:

w konfesjonałach, na kratkach należy umieścić folie ochronne.

Funkcjonowanie parafii (z Zarządzenia z dnia 21 X)

Jeśli to możliwe, proszę, aby kancelarie parafialne pozostawały czasowo zamknięte. Nie dotyczy to jedynie spraw pilnych i losowych. Należy udostępnić wiernych numer telefonu i adres mailowy, dzięki którym będą mogli umówić się z duszpasterzem w celu załatwienia spraw najpilniejszych.

Duszpasterzy i katechetów proszę, aby w tym trudnym czasie rozważyć możliwość zawieszenia wcześniej zaplanowanych inicjatyw duszpasterskich zarówno z udziałem dzieci i młodzieży jak i dorosłych.

Wszystkich duszpasterzy oraz wiernych wzywam do dalszego trwania na modlitwie osobistej i wspólnotowej w intencji ustania pandemii. W kościołach należy wrócić do śpiewu Suplikacji po każdej Mszy świętej.

W tym szczególnym czasie zapewniam wszystkich o mojej serdecznej modlitwie i duchowej jedności ze wszystkimi, zwłaszcza z tymi, których doświadczenie pandemii tak bardzo dotyka.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Świdnica, 16 października 2020 r.

NIEDZIELA 18kwietniaIII Niedziela Zmartwychwstania

7.30 + Władysław ŁANEK (10 r śm) – rodzina
10.00 + Zdzisław ANASIŃSKI (8 r śm), Kornela – córka Basia z rodz

11.15 – w int: Maria i Jan DOCHNIAK

15.00 + Feliks, Wanda ZIELIŃSKI, ++ z rodz. ZIELIŃSKI, LISZEWSKI

19.00 – Helena w 1 r ur – mama chrzestna
PONIEDZIAŁEK 19 kwietnia


17.30 – Aniela DOCHNIAK w 98 r ur

18.00 + Michalina WALCZAK – uczestnicy pogrzebu

WTOREK 20 kwietnia


17.30 + Wiesław LUSZAWSKI – sąsiedzi Kościuszki 30
18.00 + Zofia JABŁOŃSKA (1 r śm) – córka z rodziną

ŚRODA 21 kwietnia

8.00+ Jan GĄSIOR – rodzice Jana

17.30 + Józef OKARMUS, ++ z rodz. OKARMUS, AMILIAŃCZYK, MALEWICZ

CZWARTEK 22 kwietnia

17.30 + Kazimiera, Paweł SZYBIAK, ++ z rodz
18.00 + Kaja – rodzina

PIĄTEK 23 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha


17.30 + Helena KUCZYNKO – TPS

SOBOTA 24 kwietnia

8.00 + Marianna MICHNIAK – uczestnicy pogrzebu

18.00 + Józef KWAŚNIEWSKI – zięć i wnuki

NIEDZIELA 25kwietniaIVNiedziela Zmartwychwstania

7.30 – Róża św. WOJCIECHA
10.00 ++ z rodz. DYKÓW, BIAŁKÓW, ZAWADZKICH – rodzina

11.15 – Martyna BIELAT w 18 r ur

15.00 – wolna intencja

19.00 + Rodzice, Teściowie, siostra Elżbieta – córka

OGŁOSZENIA FILIALNE – PASIECZNA (18 kwietnia 2021)

1Dziś Msza św. o godz. 9.00 w int.:

+ mąż Ryszard
żona z rodziną

2. W związku z ograniczeniami epidemicznymi (1 osoba / 20 m²) przypominamy, że

można korzystać z dyspensy
od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej,
modląc się podczas transmisji w mediach

Osoby w stanie łaski uświęcającej
zachęcamy do przyjmowania Komunii duchowej
W kaplicy może przebywać 12 osób

Prosimy dać pierwszeństwo wiernym związanym z zamówioną intencją mszalną

W przypadku braku miejsc prosimy modlić się NA ZEWNĄTRZ
nagłośnienie zewnętrzne jest włączone
Komunia św. będzie udzielana także przed bocznym wejściem

Na zewnątrz także zachowujmy odstępy 1,5 m i zakrywajmy nos i usta

Nadal prosimy o gorliwą modlitwę o ustanie epidemii

3. W piątek Msza św. o godz. 16.00 w intencji:

+ Karolina + Michał BIELEŃ
wnuczka z mężem

W piątek nie ma postu z racji uroczystości św. Wojciecha, Głównego Patrona Polski

4. Za tydzień Msza św. o godz. 9.00 w intencji:

+ Julia + Albert KOWALEWSCY + Maria + Tadeusz ROBECCY

5. Kancelaria czynna w poniedziałek w godz. 8.30 – 9.00 i 16.00 – 17.00

6. Ksiądz Biskup przypomina, że przy rekrutacji do szkoły i przedszkola katolicy powinni złożyć deklarację woli udziału dziecka w zajęciach religii katolickiej – zgodnie z przepisami organizowanie religii nie dokonuje się automatycznie, ale na życzenie rodzica (opiekuna) – prosimy tych rodziców, którzy już zapisali dziecko do szkoły lub przedszkola, ale nie złożyli deklaracji o zajęciach z religii, aby niezwłocznie przekazali do placówki pisemne oświadczenie – troska o udział dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku wychowania katolickiego

7. W Roku św. Józefa nasz Ksiądz Biskup wyznaczył jubileuszowe miejsca łaski – kościoły i kaplice św. Józefa, w których można zyskiwać odpusty cząstkowe za ich nawiedzanie, codziennie do 8 grudnia. W czasie nawiedzenia należy odmówić Modlitwę Pańską Ojcze nasz i zatwierdzoną modlitwę do św. Józefa (np. Litanię). Wśród tych miejsc łaski jest nasz kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca w Jaworzynie Śląskiej – zachęcamy do przyzywania wstawiennictwa naszego Patrona i zyskiwania odpustów, które można ofiarować za siebie lub zmarłych

 

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe,
spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności.
Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam,
by miały szczęśliwe rozwiązanie.
Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją.
Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno,
a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić,
ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.

 

Życzymy obfitych darów Zmartwychwstałego Pana !   Alleluja !

 

Ze względu na stan epidemii katecheza chrzcielna nie jest obowiązkowa
Chrzest może być udzielony poza Mszą św. w dowolnym dniu – szczegóły należy ustalić indywidualnie
 
Sakrament chrztu świętego jest udzielany w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.15 (oprócz Wielkiego Postu i Adwentu). W innym terminie chrzest jest udzielany po Mszy św.
 
Rodzice dziecka i kandydaci na chrzestnych (chyba że mieszkają poza Parafią) powinni uczestniczyć w jednej katechezie chrzcielnej – katecheza odbywa się w kościele parafialnym w I sobotę miesiąca (za wyjątkiem marca) ok. godz. 18.45.

Po katechezie należy zgłosić się do kancelarii i okazać:

– oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka z USC,
– dane kandydatów na chrzestnych: rok urodzenia i adres,
– zaświadczenia o życiu religijnym kandydatów na chrzestnych (z parafii ich miejsca zamieszkania; nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

Filmowanie i fotografowanie podczas chrztu jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu zgody duszpasterza.

Świecę chrzcielną należy zachować do czasu I Komunii św. dziecka.

Zachęcamy, aby w rocznicę chrztu przynieść dziecko do błogosławieństwa, zapraszając do kościoła także chrzestnych.

Organizowany jest wyjazd z naszej parafii na “Light for life 2019” (Wambierzyce), który odbędzie się dnia 21.09. br. . Jest to katolicki festiwal młodych skierowany przede wszystkim do młodzieży, która pragnie szukać Pana Boga w rytmie muzyki, zabawy i modlitwy. Całe wydarzenie odbywa się na terenie wambierzyckiej Bazyliki, a młodzież jest pod opieką organizatorów. Jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem, albo chcesz nawiązać nowe relacje i lubisz taniec, śpiew oraz wspólną modlitwę, a także pragniesz dowiedzieć się czegoś wartościowego na wykładzie- nie wahaj się! Kontakt po dodatkowe informacje i zapisy na wyjazd pod numerem telefonu: +48 668602726 (Natalia).

 


Zdjęcie ze strony parafii św. Brata Alberta w Świebodzicach. http://parafia-alberta.eu/ii-festiwal-mlodych-w-wambierzycach-light-for-life/

Festyn Parafialny: Parafiada 2019 odbył się 15 czerwca. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę, a szczególnie Firmą i Instytucją, które pomogły w organizacji i przeprowadzeniu Naszej wspólnej zabawy. Oto Lista Firm i organizatorów:

Sponsorzy Parafiada 2019

Pan Prezydent Andrzej Duda

Pan Premier Mateusz Morawiecki

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej – Pan Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz

Majątek Ziemski w Milikowicach

Firma Nova- Żarów

Zakład Porcelany Stołowej „ Karolina”

Zakład Pogrzebowy „Ostatnia Posługa”

Państwo Anna i Jacek Wychowankowie – pieczywo

Państwo Żelazny

Państwo Bykowski

Jelenia Plast z Jeleniej Góry

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Wodne Centrum Rekreacji Świebodzice

Zakład fryzjerski Marta Murawska

Termet” Świebodzice

Starostwo Powiatowe Świdnica

Kuśnierstwo Adam Pastuszek

Zakład fryzjerski Edyta Krawczyk

Apteka Pani Irena Lewandowska

Sklep Lotos- Pani Ewa Waligóra

Sklep Mleczarnia- Pani Wanda Kudelska

Zakład fryzjerski- Pani Agata Araszczuk

Sklep Bobas- Państwo Teresa i Jerzy Kolasińscy

Sklep Livio- Pan Leszek Chojnacki

Kwiaciarnia-Pani Anna Jakubowska- Semik

Piekarnia- Pan Mariusz Bykowski

Zakład kosmetyczny- Pani Dorota Paprota

Delikatesy Centrum Państwo Iwona i Tadeusz Gajda

Centrum sportowo- rekreacyjne w Żarowie

Zakład produkcyjny „Gammel”

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach

Krawiectwo Pani Małgorzata Dobroń

Restauracja „Biały Las” z Wierzbnej

Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Sklep „Ciuszek” Bożena Rzeszut

Sklep- Państwo Kozłowscy

Koleje Dolnośląskie

Zakład fryzjerski Pani Izabela Kilańska

Pracownia Biżuterii „Ty-Lux” Pan Tadeusz Murdza

Sklep mięsny „Frykas”

Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy

Ptak-Transport

Pałac Jugowice

Park Miniatur Andrychów

Urząd Miasta Świdnica

Marona Jaworzyna Śl

U Dedka Jaworzyna Śl

Pan Pizza Świdnica

Da Grasso

PKP Intercity

linie kolejowe – parkowa 9 wałbrzych

Hotel Jantar

Ciarko sp. z o.o.

Eltech Świdnica

Salon fryzjerski Perfect Małgorzata Kozak – Gadomska

Hurtwonia Dor-plast

Pikarnia Pasol Paco

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

Kopalnia Węgla z Nowej Rudy

Twierdza Srebrna Góra

Kopalnia w Złotym Stoku

Grajewscy

Restauracja Stragona Strzegom

Termet Sa Swiebodzice

Level Świdnica

Tago firma Cukiernicza

Salon fryzjerski strefa stylu Matrix, Strzegom

PKP Przewozy Regionalne

OSP Jaworzyna Śląska

Events Juniors

Kryształowa Świdnica

Karolina Pruc- Zakład kosmetyczny

Maria Restauracja Wałbrzych

Marek Wiraszka

Klub Młodzieżowy Jaworzyna Śląska

Samorządowy Ośrodek Kultury Jaworzyna Śląska

SWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WlELKl CZWARTEK – Pamiątka Ustanowienia Najświętszego Sakramentu

i Sakramentu Kapłaństwa

Serdecznie zachęcamy, abyśmy w tym dniu uczestniczyli we Mszy świętej zwanej Wieczerzą Pańską jak najliczniej przystąpili do Komunii świętej.

komunia będzie udzielona pod dwiema postaciami.

Msza św. o godz. 18.00

Po Mszy wieczornej procesja do CIEMNICY i adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

Parafianie, którzy nie będą mogli przystąpić do Komunii wieczorem mogą to uczynić o godz. 8.00

WIELKl PIĄTEK – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa Post ścisły

Od godziny 8.00 do 17.30 adoracja Pana Jezusa w CIEMNICY

O godz. 16.00 – Droga krzyżowa intencji Ojczyzny

Okazja do spowiedzi od 16.00 do 17.00

Liturgia Męki Pańskiej – Liturgia Słowa Bożego – Adoracja Krzyża

Komunia święta o godz. 18.00

Procesja do GROBU PAŃSKEGO i adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00

WIELKA SOBOTA – Wigilia Paschalna – Liturgia Światła Przynosimy świece

Od godziny 8.00 do 19.30 adoracja Pana Jezusa w Grobie

Liturgia Światła: poświęcenie ognia, paschału – Liturgia Słowa Bożego –

Poświęcenie wody chrzcielnej – Msza święta o godz. 20.00

Według przepisów liturgicznych po zakończeniu Mszy św. Wigilii Paschalnej i radosnym Alleluja – nie ma dalszej adoracji. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 5.00

REZUREKCJA – godz. 6.00

——————————————————————————————————-

Poświęcenie pokarmów – WELKA SOBOTA

Jaworzyna Śl. – godz 9.00 10.00 11.00 15.00

Nowy Jaworów – godz 11.00

Pasieczna – godz 11.15

ADORACJA

PANA JEZUSA

PRZY CIEMNICY I GROBIE PAŃSKIM

Smutna jest moja dusza aż do śmierci,

zostańcie tu i czuwajcie ze mną”

WIELKI CZWARTEK

godz. 20.00 – 20.30 Dziecięca Krucjata Eucharystyczna, Służba Liturgiczna

20.30 – 21.00 Matki Żywego Różańca z Pasiecznej

21.00 – 22.00 Towarzystwo Przyjaciół Seminarium,

Koło Przyjaciół Radia Maryja

WIELKI PĄTEK

W godz. od 8.00 do 16.00 – indywidualna adoracja

godz. 16.00 Droga Krzyżowa z uczestnictwem dzieci i starszych

20.00 – 21.00 Róże: Niepokalanego Poczęcia, Królowo Różańca Św.,

Królowa Pokoju, Matki Bożej Częstochowskiej. Wspomożenie

Wiernych, Uzdrowienie Chorych, Różo Duchowna,

21.00 – 22.00 Róże : Matko Chrystusowa, Królowo Aniołów,

Wszystkich Św., Matko Najmilsza, Matko Stworzyciela,

Królowo Świata, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa św.

Jana, św. Stanisława, św. Wojciecha

WIELKA SOBOTA

godz. 8.00 – 9.00 Parafianie z ul. Mickiewicza, Słowackiego, Ogrodowa,

róże : Królowa Pokoju, Uzdrowienie Chorych,

9.00 – 10.00 Patafianie z ul. Powstańców, Kościelna, Westerplatte,

róże: Królowej Świata

10.00 – 11.00 Parafianie z ul. Traugutta, Ekerta, Kilińskiego, Bema,

Prądzyńskiego, Miodowej

róże : Matko Chrystusowa, Królowa Aniołów, Matko

Najmilszą

/przygotowanie – porządki/

14.00 – 15.00 Towarzystwo Przyjaciół Seminarium,

Parafianie z ul. l-go Mają, Świdnicka, Jana Pawła II,

róże: Różo Duchowna, Królowej Różańca św.

św. Wojciecha

16.00 – 17.00 Kolo Przyjaciół RM, Parafianie z ul. Pocztowa, Kościuszki,

Polna, róże : Wszystkich Św., Matko Stworzyciela, św.

Józefa

17.00 – 18.00 Parafianie z ul. Wolności (numery nieparzyste), Ceglana

róże: Niepokalanego Poczęcia NMP , Matki Bożej

Nieustającej Pomocy, św. Stanisława

18.00 – 19.00 Parafianie z ul. Wolności (numery parzyste) Kasztanowa,

Spółdzielcza, i domki, róże: M Boskiej Częstochowskiej,

Wspomożenie Wiernych, św. Jana

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Jaworzyna Śl. 17 – 20 marzec 2019 .

NIEDZIELA

    1. Msza św. – nauka ogólna

Pasieczna 8.45 Msza św. – nauka ogólna

10.00 Msza św. – nauka dla młodzieży i dzieci

11.15 Msza św. – nauka ogólna

15.00 Msza św. – nauka ogólna

Gorzkie Żale 18.00 z kazaniem Pasyjnym

19.00 Msza św. – nauka ogólna

PONIEDZIAŁEK dzień spowiedzi

9.00 Msza św. – nauka ogólna

10.15 nauka dla szkoły z bud. na Mickiewicza

11.00 nauka dla szkoły z bud. na Jana Pawła II

18.00 Msza św. – nauka ogólna

WTOREK dzień odpustu

9.00 Msza św. – nauka ogólna

10.15 nauka dla szkoły z bud. na Mickiewicza

11.00 nauka dla szkoły z bud. na Jana Pawła II

18.00 Msza św. – nauka ogólna

ŚRODA zakończenie Rekolekcji

9.00 Msza św.

10.15 Zakończenie dla szkoły z bud. na Mickiewicza

11.00 Zakończenie dla szkoły z bud. na Jana Pawła

18.00 Msza św.

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 9.00 16.30 – 18.00

Służba liturgiczna diecezji świdnickiej zmierzyła się dziś w 9. turnieju piłki nożnej. Ministranci i lektorzy dali popis piłkarskich umiejętności.

Od kilku dni pogoda nie zapowiadała się zbyt dobrze. Deszcz, chłód, szare niebo nie zraziły jednak 28 drużyn z diecezji, które przybyły do Strzegomia rozegrać turniej piłki nożnej. 15 z nich zmierzyło się w kategorii seniorów, a 13 – juniorów.

W kategorii juniorów I miejsce zajęła drużyna z parafii pw. Bożego Ciała z Międzylesia, II miejsce – z parafii pw. św. Brata Alberta ze Świebodzic, a III – drużyna z dekanatu kłodzkiego. Czwarte miejsce natomiast przypadło służbie liturgicznej z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

więcej zdjęć w galerii pod linkiem http://swidnica.gosc.pl/gal/spis/3834484.Turniej-pilki-noznej-LSO

Zbliża się wielkimi krokami PARAFIADA 2017, oraz czas obchodów 120-lecia naszej jaworzyńskiej parafii. Podejmujemy szereg działań promujących nasze Miasto Jaworzyna Śląska i naszą Parafię. Chcemy, aby również przedsiębiorstwa, sklepy oraz inne zakłady włączyły się w to wielkie przedsięwzięcie, które odbywa się corocznie, a w tym roku odbędzie się 3 czerwca w sobotę. 

Uprzejmie prosimy Was drodzy już dzisiaj o włączenie się w PARAFIADĘ 2017, FESTYN OBCHODÓW 120-lecia PARAFII ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Wszystkie dochody zgromadzone podczas tegoż festynu chcemy przeznaczyć na rewitalizację naszej świątyni.

Prosimy abyście Drodzy, jak co roku zaistnieli w szeregu dobroczyńców naszego kościoła – liczymy i zapraszamy Was do dalszej współpracy.

Prosimy, o ile to możliwe o:

□dostarczenie w ramach Waszych możliwości różnych gadżetów (długopisy, notatniki, smycze bądź inne) z waszym logiem firmowym,

□ podzielenie się asortymentem, jaki macie w Waszej ofercie sprzedażowej jako sponsorzy nagród, a może nawet jako sponsorzy jakiejś wartościowej nagrody głównej na festyn!

□ wsparcie finansowe Parafiady 2017

□ lub inne pomysły, w jakich możecie Szanowni Państwo Nam zaproponować.

W zamian oferujemy możliwość wystawienia przez Was drodzy reklam, ulotek, oraz rozprowadzanie ich na naszym festynie. Pamięcią będziemy Was również obejmować podczas podziękowań publicznych, jak również na stronie naszej jaworzyńskiej parafii www.parafia.jaworzyna.net.

Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie naszej PARAFIADY 2017 – festynu, każdego, kto chciałby choć trochę podarować serca i czasu dla wspierania naszego kościoła również zapraszamy.

Zgłoszenia można dokonywać w zakrystii kościoła, kancelarii parafialnej.

Duszpasterze:

Proboszcz ks. kan. Janusz STOKŁOSA
wikariusz ks. Mariusz Kubik

W niedzielę 19 marca o godz. 15 pod przewodnictwem dziekana ks. Piotra Ważydrąga,odbyła się Uroczysta Msza św. odpustowa z okazji wspomnienia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,  patrona naszej Parafii. We Mszy św. uczestniczyli księża z sąsiednich parafii. Wszystkim parafianom składamy serdeczne podziękowania za wspólną modlitwę.

“Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.”

W sobotę 17.09.2016r. nasza grupa Liturgicznej Służby Ołtarza, po ciężkim treningu w piłce nożnej, spotkała się przy wspólnym pieczeniu kiełbasek, na nowo zakupionym grillu 🙂 Trening ma przygotować zawodników LSO  do mistrzostw diecezjalnych, które odbędą się wkrótce. Niestety ze względu na pogodę grill nie trwał długo, ale członkowie LSO postarali się, aby go przedłużyć i przenieśli się do salki ministranckiej i tam trwały mocne rozgrywki w tenisie stołowym oraz mrożące krew w żyłach mecze w piłkarzyki. Całość zakończyła się późnym wieczorem. Wszyscy bardzo  zadowoleni udali się do domów. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji grilla jak również za miłą i spokojną atmosferę 🙂

20160917_1248501 20160917_1247001 20160917_1327131 20160917_1405131 20160917_140603120160917_124911120160917_1248111

Nasz Ks. Kanonik Janusz Stokłosa obchodzi w tym roku 35 lecie kapłaństwa i 25 lecie posługi w parafii. Księdzu Kanonikowi życzymy wszyscy wielu pięknych chwil, potrzebnych łask na dalsze lata posługi w naszej parafii. Przybyło na uroczystości wielu kapłanów z naszego dekanatu oraz rodowitych jaworzyniaków posługujących na terenie różnych diecezji. Kazanie dla Dostojnego Jubilata Ks. Kanonika Janusza wygłosił Ks. Kanonik Andrzej Walów.

“Pokropiło, żeby się nie kurzyło…” baliśmy się pomimo, że każdy z nas zamawiał piękną pogodę. I musiało troszkę pokropić ale za chwile wyszło słońce i  było idealnie. Strażacy zbierali na nowy wóz bojowy, a my na remont dachu naszej świątyni. Obchody 30 lecia naszej świątyni można uznać za udane.