Główne Menu
Historia

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Sakrament Chrztu Świętego

Chrztu udziela się w II niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11.15.

Dziecko do chrztu należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem.

Zgłaszający winien okazać:
– odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
– zaświadczenie o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych (z parafii ich miejsca zamieszkania),
– dane rodziców chrzestnych: rok urodzenia i adres zamieszkania.

W dniu chrztu należy przyjść do kościoła o godz. 11.10 wraz z zaświadczeniami o odbytej spowiedzi. Dziecko niosą rodzice chrzestni, ojciec dziecka trzyma świecę, a matka białą szatę.

Filmowanie i fotografowanie podczas chrztu jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu zgody proboszcza.

Świecę chrzcielną należy zachować do czasu I Komunii św. dziecka.

W rocznicę chrztu rodzice przynoszą dziecko do błogosławieństwa, zapraszając chrzestnych.