Strona główna
Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Sakrament Chrztu Świętego

Ze względu na stan epidemii katecheza chrzcielna nie jest obowiązkowa
Chrzest może być udzielony poza Mszą św. w dowolnym dniu – szczegóły należy ustalić indywidualnie
 
Sakrament chrztu świętego jest udzielany w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.15 (oprócz Wielkiego Postu i Adwentu). W innym terminie chrzest jest udzielany po Mszy św.
 
Rodzice dziecka i kandydaci na chrzestnych (chyba że mieszkają poza Parafią) powinni uczestniczyć w jednej katechezie chrzcielnej – katecheza odbywa się w kościele parafialnym w I sobotę miesiąca (za wyjątkiem marca) ok. godz. 18.45.

Po katechezie należy zgłosić się do kancelarii i okazać:

– oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka z USC,
– dane kandydatów na chrzestnych: rok urodzenia i adres,
– zaświadczenia o życiu religijnym kandydatów na chrzestnych (z parafii ich miejsca zamieszkania; nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

Filmowanie i fotografowanie podczas chrztu jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu zgody duszpasterza.

Świecę chrzcielną należy zachować do czasu I Komunii św. dziecka.

Zachęcamy, aby w rocznicę chrztu przynieść dziecko do błogosławieństwa, zapraszając do kościoła także chrzestnych.