Strona główna
Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Pogrzeb chrześcijański

Przy zgłaszaniu pogrzebu należy przedstawić:
– odpis aktu zgonu,
– zaświadczenie, że zmarły był zaopatrzony Sakramentami.

Katolicy powinni pamiętać, że najważniejszą sprawą jest zbawienie człowieka. Dlatego należy poprosić kapłana przy każdej chorobie, aby chory pojednał się z Panem Bogiem i został umocniony Sakramentami Świętymi oraz modlitwą Kościoła.

Dzień i godzinę pogrzebu należy uzgodnić w parafii i zakładzie pogrzebowym.

Pół godziny przed Mszą pogrzebową jest okazja do spowiedzi dla rodziny przyjezdnej. Rodzina miejscowa powinna przystąpić do spowiedzi wcześniej w kościele parafialnym.