Parafia

Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim.

Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego 1897 roku. Zanim nastąpiło erygowanie parafii, tutejsi mieszkańcy należeli do parafii Wierzbna.

Okres lat 1897-1946 jest bliżej nieznany, ponieważ zaginęła kronika parafialna i trudno uzyskać jakiekolwiek informacje o życiu wspólnoty katolickiej w tym czasie.

Pogrzeb chrześcijański

Przy zgłaszaniu pogrzebu należy przedstawić:
– akt zgonu,
– zaświadczenie, że zmarły był zaopatrzony.

Katolicy powinni pamiętać, że najważniejszą sprawą jest zbawienie człowieka. Dlatego należy poprosić kapłana przy każdej chorobie, aby chory pojednał się z Panem Bogiem i został umocniony Sakramentem świętym oraz modlitwą Kościoła.

Przy załatwianiu spraw pogrzebowych należy:
– na podstawie aktu zgonu wraz z dowodem osobistym zmarłego, wymeldować zmarłego w USC w miejscu zgonu,
– uzgodnić w parafii i zakładzie pogrzebowym dzień oraz godzinę pogrzebu.


Pół godziny przed Mszą św. pogrzebową jest okazja do spowiedzi dla rodziny przyjezdnej. Rodzina miejscowa powinna przystąpić do spowiedzi wcześniej w kościele parafialnym.