Strona główna
Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku w stylu neogotyckim. Kierownikiem rozpoczętej w październiku 1896 roku budowy został Augustyn Grimwald ze Świdnicy. Część kosztów budowy świątyni pokrył arcybiskup wrocławski, resztę finansowano z ofiar tutejszych wiernych, zarówno w postaci pieniędzy jak i siły roboczej. Prace zakończono we wrześniu 1897 roku. Uroczystej konsekracji dokonał kardynał Jerzy Kopp.

Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego 1897 roku. Zanim nastąpiło erygowanie parafii, tutejsi mieszkańcy należeli do parafii Wierzbna. Okres przed 1946 rokiem jest bliżej nieznany, ponieważ zaginęła kronika parafialna i trudno uzyskać informacje o życiu wspólnoty katolickiej w tym czasie. Wiadomo jednak, że wraz ze wzrostem liczby katolików w Jaworzynie Śląskiej pod koniec XIX wieku nagląca stała się potrzeba wybudowania kościoła.

Jaworzyńska świątynia jest typowym neogotyckim kościołem, jakie budowano na przełomie XIX i XX wieku. Wybudowana została z czerwonej nieotynkowanej cegły z dostawioną od południa kwadratową wieżą zwieńczoną sześciobocznym ostrosłupowym hełmem z pozłacanym przez złotnika Reisse ze Świdnicy guzem oraz krzyżem wykonanym przez mistrza ślusarskiego Hempela.

Neogotycki ołtarz główny jest drewniany, posiada malowane elementy snycerskie i powstał w 1897 roku, podobnie jak drewniana ambona. Z tego samego roku pochodzi też prospekt organowy i trzy witraże w oknach ściany wschodniej prezbiterium.

Pierwszy polski proboszcz tutejszej wspólnoty, ks. Jarosław Chomicki, przybył do Jaworzyny Śląskiej 2 lipca 1946 roku razem z organistą Karolem Rutowiczem. Ksiądz Chomicki pełnił w Jaworzynie obowiązki proboszcza przez osiemnaście lat w dwóch okresach. Kiedy został powołany do pracy w Kurii Biskupiej we Wrocławiu, godnie zastępował go jego brat ks. Piotr Chomicki. Przez osiemnaście lat pracy duszpasterskiej najważniejszym celem było scalenie miejscowego społeczeństwa w jedną rodzinę chrześcijańską.

W 1964 roku proboszczem jaworzyńskiej parafii został ks. Jan Czajka. Dał on się poznać jako dobry gospodarz. W tym czasie wykonano wiele prac, między innymi: radiofonizację kościoła, ogrzewanie c.o. w świątyni i na plebanii, wymieniono instalację elektryczną na plebanii, utworzono betonowe chodniki i alejki, wybudowano dom katechetyczny i budynki gospodarcze, zadbano o ogrodzenie terenu kościelnego, pokryto dach plebanii blachą, wybudowano kaplicę w Pasiecznej.

Oprócz tych działań gospodarczych ks. kan. Jan Czajka zwracał baczną uwagę na budowanie wspólnoty parafialnej i owocną współpracę z lokalnymi instytucjami.

Kilkudziesięcioletnia, konsekwentna i wytrwała praca duszpasterzy i wiernych przyniosła dobre owoce. Działania poprzedników godnie kontynuował ks. kan. Janusz Stokłosa. Od 2019 roku posługę proboszcza pełni ks. kan. Arkadiusz Chwastyk.

Dziś parafia pw. św. Józefa w Jaworzynie Śląskiej stanowi zintegrowaną i prężną wspólnotę.

W powojennej historii parafii wikariuszami byli:

1. Ks. Michał Drymajło

2. Ks. Józef Szklarski

3. Ks. Stanisław Hendzel

4. Ks. Stanisław Mackiewicz

5. Ks. Edward Kędrak

6. Ks. Tadeusz Tymański

7. Ks. Andrzej Garnek

8. Ks. Stanisław Piskorek

9. Ks. Zygmunt Babiuch

10. Ks. Kazimierz Barzycki

11. Ks. Marian Mądry

12. Ks. Stefan Dombaj

13. Ks. Józef Martyniuk

14. Ks. Marian Chmiel

15. Ks. Stanisław Jachymczyk

16. Ks. Jan Dochniak

17. Ks. Tadeusz Tymków

18. Ks. Bogdan Markowski

19. Ks. Wiesław Mróz

20. Ks. Krzysztof Szczeciński

21. Ks. Henryk Szeloch

22. Ks. Janusz Stokłosa

23. Ks. Sławomir Calik

24. Ks. Piotr Moroz

25. Ks. Piotr Zauer

26. Ks. Piotr Mycan

27. Ks. Klaudiusz Wollek

28. Ks. Piotr Winczakiewicz

29. Ks. Krzysztof Wereski

30. Ks. Michał Jelonek

31. Ks. Mariusz Kubik – obecnie pełniący funkcję wikariusza parafialnego.

 

Wspólnota parafialna wydała dotychczas następujących kapłanów:

1. Ks. Stanisław Araszczuk

2. O. Krzysztof Kukułka OFM Conv

3. Ks. Eugeniusz Bartnik

4. Ks. Roman Borecki

5. Ks. Grzegorz Pawlak

6. Ks. Krzysztof Basztabin

7. Ks. Janusz Kozyra

8. Ks. Przemysław Pojasek

9. Ks. Krzysztof Papierz

Mówiąc o historii parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej nie sposób pominąć Karola Rutowicza organistę i zakrystianina.

W roku 1938 rozpoczął on pracę w parafii Hodowica koło Lwowa jako organista. Po zakończeniu II wojny światowej przybył wraz z ks. Jarosławem Chomickim na Ziemie Odzyskane. Obowiązki organisty i zakrystianina pełnił w parafii św. Józefa w Jaworzynie Śląskiej od 2 lipca 1946 roku aż do dnia śmierci (28.03.1996 r.). W 1979 roku został odznaczony papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Opracowali: A. Bardzińska i Administrator Strony
Źródło: http://dawniejidzis.jaworzyna.net/?p=234