Strona główna

Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Przy zgłaszaniu pogrzebu należy przedstawić:
– odpis aktu zgonu,
– zaświadczenie, że zmarły był zaopatrzony Sakramentami.

Katolicy powinni pamiętać, że najważniejszą sprawą jest zbawienie człowieka. Dlatego należy poprosić kapłana przy każdej chorobie, aby chory pojednał się z Panem Bogiem i został umocniony Sakramentami Świętymi oraz modlitwą Kościoła.

Dzień i godzinę pogrzebu należy uzgodnić w parafii i zakładzie pogrzebowym.

Pół godziny przed Mszą pogrzebową jest okazja do spowiedzi dla rodziny przyjezdnej. Rodzina miejscowa powinna przystąpić do spowiedzi wcześniej w kościele parafialnym.

Narzeczeni powinni uzgodnić z proboszczem dzień oraz godzinę spisania protokołu.

Przy zgłaszaniu się do protokołu należy okazać:
– dowody osobiste,
– metryki chrztu i bierzmowania (jeżeli były przyjęte poza naszą parafią),
– świadectwa ukończenia katechizacji,
– świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich,
– zaświadczenia z USC (w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego).

Kto nie posiada nauk przedmałżeńskich, powinien zgłosić się przynajmniej trzy miesiące przed ślubem; pozostałe pary – dwa miesiące przed ślubem.

Filmowanie oraz fotografowanie podczas ślubu jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu zgody księdza proboszcza.