Parafia

Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim.

Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego 1897 roku. Zanim nastąpiło erygowanie parafii, tutejsi mieszkańcy należeli do parafii Wierzbna.

Okres lat 1897-1946 jest bliżej nieznany, ponieważ zaginęła kronika parafialna i trudno uzyskać jakiekolwiek informacje o życiu wspólnoty katolickiej w tym czasie.

Dziś o godz. 12:00 odbyło się poświęcenie kościoła w Mrowinach. Kościół został wybudowany również z ofiar naszych parafian, które składali podczas zbiórek na budowę kościołów naszej diecezji. Czujmy się również fundatorami tejże przepięknej świątyni postawionej na większą chwałę Boga i pożytek ludzi.

Nie zabrakło również naszego Księdza Proboszcza – Wicedziekana Dekanatu Żarów, oraz ks. Michała.

Trochę historii:

Wmurowanie kamienia węgielnego 2012 foto Wojciech Lesiak LINK DO WSZYSTKICH ZDJĘĆ

Decyzją Biskupa Świdnickiego w 2008 z parafii Żarów została powołana w Mrowinach parafia składająca się z Łażan, Zastruża, Mrowin, Krukowa. Jednocześnie mając na uwadze dobro tutejszej wspólnoty Ks. Biskup zlecił proboszczowi nowo powstałej parafii i całej wspólnocie rozbudowę kaplicy w Mrowinach i budowę domu parafialnego. W związku z tym nowo ustanowiony proboszcz parafii Ks. Paweł Szajner wraz z Radą Parafialną podjął decyzję o rozpoczęciu comiesięcznej zbiórki ofiar właśnie na ten cel. W połowie każdego kolejnego miesiąca odpowiednio wyznaczeni członkowie Rady Parafialnej zbierają ofiary wśród mieszkańców Mrowin.