Strona główna
Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Wszyscy księża w diecezji świdnickiej otrzymali „Dyrektorium homiletyczne”, wydane przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na polecenie papieża Benedykta XVI.

Tekst powstał podczas synodu poświęconego słowu Bożemu (z roku 2008). Po zatwierdzeniu dokumentu przez papieża Franciszka (w roku 2014), przetłumaczono go na język polski i wydano.

– To nie tylko tekst opisujący naturę, funkcję i kontekst homilii, ale to także bardzo praktyczne narzędzie do głoszenia słowa Bożego – zapewnia bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

I faktycznie w drugiej części dokument zawiera konkretne przykłady i sugestie, rodzaj szkiców ułatwiających ukazanie w homilii na daną niedzielę perspektywy paschalnej Chrystusa, co jest podstawową funkcją przepowiadania słowa Bożego.

Tekst ma także dwa dodatki: pierwszy to zestawienie fragmentów Katechizmu Kościoła katolickiego przydatnych w homiliach na poszczególne niedziele roku liturgicznego, drugi – to spis posoborowych dokumentów odnoszące się do słowa Bożego.

Biskup przypomniał także podstawowe zasady: kto może głosić homilię, jak się do niej przygotować, jaka jest odpowiedzialność głoszącego za to słowo.

– Homilia musi być głoszona w każdą niedzielę i święta nakazane. Nadużyciem jest rezygnowanie z homilii w niedziele adoracyjne – zganił takie praktyki. – Nie wolno tego robić. Homilia, choćby kilkuminutowa, zawsze powinna być.

“Dyrektorium homiletyczne” zostało wydane nakładem Wydawnictwa Pallottinum. 

 

 

Żródło: http://swidnica.gosc.pl/doc/2855618.Juz-jest-ABC-na-ambone