Główne Menu
Historia

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Ogłoszenia Pasieczna

OGŁOSZENIA FILIALNE – PASIECZNA

(5 kwietnia 2020)

1. W związku z ograniczeniami przemieszczania się oraz sprawowania kultu religijnego do 5 uczestników (nie licząc posługujących):

prosimy pozostać w domu
i uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach
za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych, internetowych

Osoby w stanie łaski uświęcającej
zachęcamy do przyjmowania podczas transmisji Komunii duchowej, która polega na przyjęciu niebiańskiego Chleba w pragnieniu, żywą wiarą, odczuwając Jego owoc i pożytek

Prosimy, aby na Mszę świętą do kościoła przychodzili
tylko wierni związani z zamówioną intencją mszalną

W przypadku większej ilości osób niż 5
nie będziemy mogli sprawować kultu – prosimy o powrót do domu

Zachęcamy do korzystania z dyspensy, która została udzielona wszystkim wiernym

2. Dziś Msza św. o godz. 9.00 w intencji:

+ Wanda + Jan + Antoni ZIĘBA
– Genowefa Mika

3. W Wielki Piątek dorośli w wieku do 60 lat są zobowiązani do postu ścisłego: ograniczyć posiłki, mogąc spożyć do syta tylko jeden posiłek

4. W sobotę nie ma poświęcenia pokarmów modlitwę błogosławieństwa Głowa Rodziny odmawia przy świątecznym stole w niedzielę (modlitwę można znaleźć w internecie); prosimy odmówić wspólnie przynajmniej Ojcze nasz

5. Za tydzień Wielkanoc – Msza św. o godz. 9.00 w intencji:

+ Kazimierz + Henryk WIĘCŁAW

– Rodzina

6. W zakrystii można otrzymać Paschaliki Caritas

7. Kancelaria nieczynna – sprawy pilne prosimy umawiać telefonicznie 74 85 88 162

8. Przypominamy, że kto nie może się wyspowiadać ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemii, może wzbudzić akt żalu doskonałego połączony z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie ona możliwa; taki akt żalu doskonałego z miłości do Boga (choćby formułą: Ach żałuję za me złości…), jeśli zawiera w sobie pragnienie wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, przywraca stan łaski uświęcającej

Na spowiedź można umówić się telefonicznie

9. Komunikat Księdza Biskupa Ignacego Deca

Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka, zlecając mi posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego diecezji świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę. Polecam osobę nowego Biskupa Świdnickiego modlitwom duchowieństwa i wiernych.

Bp Ignacy Dec, Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej

10. Kochani Parafianie – staramy się gorliwie sprawować wszystkie zaplanowane Msze św. oraz nabożeństwa – nawet bez udziału wiernych (wtedy w Jaworzynie) – ku chwale Boga Miłosiernego i ku pożytkowi wszystkich Parafian i całego Ludu Bożego

Codziennie o godz. 20.30 w zamkniętym kościele parafialnym odmawiamy różaniec w intencji osób chorych, tych, którzy się nimi opiekują, służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc, łaskę nawrócenia i oddalenie epidemii – prosimy Was, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiać różaniec w duchowej łączności z nami

W Jaworzynie nagłośnienie zewnętrzne jest cały czas włączone, a w internecie transmitujemy dzisiejszą Sumę o godz. 11.15

Módlmy się gorliwie o ustanie epidemii

Życzymy błogosławionego Wielkiego Tygodnia – rozważajmy w naszych domach wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa