Strona główna
Z historii

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w 1897 roku, w stylu neogotyckim. Pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego tegoż roku.

Ogłoszenia Pasieczna

OGŁOSZENIA FILIALNE – PASIECZNA (18 kwietnia 2021)

1Dziś Msza św. o godz. 9.00 w int.:

+ mąż Ryszard
żona z rodziną

2. W związku z ograniczeniami epidemicznymi (1 osoba / 20 m²) przypominamy, że

można korzystać z dyspensy
od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej,
modląc się podczas transmisji w mediach

Osoby w stanie łaski uświęcającej
zachęcamy do przyjmowania Komunii duchowej
W kaplicy może przebywać 12 osób

Prosimy dać pierwszeństwo wiernym związanym z zamówioną intencją mszalną

W przypadku braku miejsc prosimy modlić się NA ZEWNĄTRZ
nagłośnienie zewnętrzne jest włączone
Komunia św. będzie udzielana także przed bocznym wejściem

Na zewnątrz także zachowujmy odstępy 1,5 m i zakrywajmy nos i usta

Nadal prosimy o gorliwą modlitwę o ustanie epidemii

3. W piątek Msza św. o godz. 16.00 w intencji:

+ Karolina + Michał BIELEŃ
wnuczka z mężem

W piątek nie ma postu z racji uroczystości św. Wojciecha, Głównego Patrona Polski

4. Za tydzień Msza św. o godz. 9.00 w intencji:

+ Julia + Albert KOWALEWSCY + Maria + Tadeusz ROBECCY

5. Kancelaria czynna w poniedziałek w godz. 8.30 – 9.00 i 16.00 – 17.00

6. Ksiądz Biskup przypomina, że przy rekrutacji do szkoły i przedszkola katolicy powinni złożyć deklarację woli udziału dziecka w zajęciach religii katolickiej – zgodnie z przepisami organizowanie religii nie dokonuje się automatycznie, ale na życzenie rodzica (opiekuna) – prosimy tych rodziców, którzy już zapisali dziecko do szkoły lub przedszkola, ale nie złożyli deklaracji o zajęciach z religii, aby niezwłocznie przekazali do placówki pisemne oświadczenie – troska o udział dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku wychowania katolickiego

7. W Roku św. Józefa nasz Ksiądz Biskup wyznaczył jubileuszowe miejsca łaski – kościoły i kaplice św. Józefa, w których można zyskiwać odpusty cząstkowe za ich nawiedzanie, codziennie do 8 grudnia. W czasie nawiedzenia należy odmówić Modlitwę Pańską Ojcze nasz i zatwierdzoną modlitwę do św. Józefa (np. Litanię). Wśród tych miejsc łaski jest nasz kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca w Jaworzynie Śląskiej – zachęcamy do przyzywania wstawiennictwa naszego Patrona i zyskiwania odpustów, które można ofiarować za siebie lub zmarłych

 

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe,
spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności.
Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam,
by miały szczęśliwe rozwiązanie.
Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją.
Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno,
a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić,
ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.

 

Życzymy obfitych darów Zmartwychwstałego Pana !   Alleluja !